Holiyday BORNHOLM
Deutsch leer Dansk leer Englisch leer

 Bådudlejning - Outdoor
Bådudlejning - Outdoor

  9 online.

Epoka żelaza na Bornholmie

Epoka żelaza trwała przez około 1300 lat od 500 roku pne. do 400 roku po narodzeniu Chrystusa

Przejście od epoki brązu do epoki żelaza objawiało się tym, że brąz stopniowo zastępowany było żelazem. Groby, pomniki kamienne to wszystko można jeszcze znaleźć w niezwykle dobrym stanie w ruinach zamków na Bornholmie.
Praktyki kremacji kontynuowano od wczesnej epoki brązu do końcu epoki żelaza. Czyszczono zwęglone szczątki kości zmarłych z węgla i zbierano je w popielnicach do chowania.

01.jpg

Pod koniec wczesnej epoki żelaza pochówek zmienił się i znów zaczęli grzebać zmarłych na niespalonym płaskim stosie lub pod niskim kopcem. Groby wyglądają dzisiaj jak okrągły stos kamieni ze studnia w środku. Takich grobów jest 1000 a 250 jest nadal zachowana. Cmentarzyska były położone w łatwych do znalezienia miejscach, były położone wzdłuż wybrzeża, w ujściach rzek, na wzgórzach i wzdłuż potoków. Można w nich znaleźć monety rzymskie z późnej epoki żelaza.

16.gif

Należy również zwrócić uwagę na złote 'Gubber' ze Svaneke gdzie w epoce żelaza zaczęły powstawać witraże.
Na Bornholmie z tamtej epoki pochodzą też specjalne schronienia „zgapione” od Szwedów. Można je poznać po licznie rozsypanych kamieniach na polach rolniczych.

W przeciwieństwie do grobów późnej epoki brązu te z epoki żelaza są słabo wyposażone. Później w znacznym stopniu zamożność ludzi rośnie i zauważamy rodzący się społeczny podział.

Znaleziska z grobów zdają się odzwierciedlać silny i zhierarchizowany porządek społeczny z bogatymi, średnimi i ubogimi rolnikami, robotnikami najemnymi, a także z organizacją militarną, w której obrona prawdopodobnie opierała się na strukturach lokalnych, odpowiadających późniejszym gminom i powiatom. Należy przyjąć, że przez kilkaset lat istniała skoncentrowana i centralna władza, ponieważ już w roku około 890 istnieją wzmianki o tym, że Bornholm miał własnego króla. Jednakże żaden ze znalezionych bogato wyposażonych grobów z młodszej epoki żelaza nie był wyposażony na tyle bogato, by można przyjąć, że był to grób książęcy bądź

Język Bornholmu | Epoka brązu | Epoka żelaza | Epoka nowożytna | Średniowiecze | Młodsza Epoka Kamienia - "Epoka kamienia rolniczego" | Sztuka i literatura | Z czasów Wikingów | Wczesna Epoka Kamienia - Epoka myśliwych

BrændesgårdshavenFerie, action, oplevelse og forlystelser for hele familien Pernille Boelskov er forfatter og har blandt andet skrevet bøgerne "Bornholmerdybet" og "Granitgraven" der begge foregår på Bornholm. Hun er vild med karbade & krimier (gerne i kombination), gode historier og sociale medier pa Maison du Nord er plads til alle generationer.

  Bornholm ferie info