WILLKOMMEN AUF BORNHOLM
Deutsch leer Englisch leer Polsk

   Dansk:      17 online.
   Deutsch:   45 online.


   Polsk:       10 online.
   English:      10 online.

Fiskaraviza

                                                                                                                                                                                                                  

Melodi: Fra halifax til Spanien.....

Ja hedder Andr is'Koffed, jå e fiskara i vang,
vær mårn jå riggar bådinj te é far maskin i gang.
:/: Å når ja sæt.t.er garned ud,
    så bler'ed fult. .mæst strajs
    me kløpfesk å me spæ;jesijl
    å røjad ål å Lajs :/:

Min konna hedder Ana, hon e vældi go ver maj,
hon pakker madakarpan vær gang jå ska tå på vaj.
:/: Å når jå kommer jim frå havet,
     e hon dær mæst strajs
     me kløpfesk å me spæjesijl 
     å røjad ål å lajs :/:

Jå brøggax ikje monca or, msn hanlar daesto mer,
vi fiskara e altid ævent dær, vår tingen" sjer.
:/: Å ska na hå en havn blokerd,
    så ring, jå kommer' strajs
    me kløpfesk å me spæjesij !.
    å røjad ål å lajs :/:

Te torskagjijle ble jå kalt å skattaråd enj då,
å denj gåny jå så møtte fram, kom skrivarinj å så,
:/: a torskakvota'n e brøgt op,
     mæn formanj kommer strajs
     me kløpfesk å me spæjesiji
     å røjad ål å i a j s : /:


Når jå så kaster ånk'red ud for alrasista qång,
ud for denj Stora portinj, hør jå - unje harpeklang,
: /: sæt. daj mæn ner å vænt ed grån.
     Set . Pe t.ar komme r s t r a j s
     me kløpfesk å me spæjesijl 
     å røjad ål å lajs : / :

 

 

mange tak for sangen
til Helene Andersen

Ferie, action, oplevelse og forlystelser Bornholm for hele familien

Pernille Boelskov er forfatter og har blandt andet skrevet bøgerne "Bornholmerdybet" og "Granitgraven" der begge foregår på Bornholm. Hun er vild med karbade & krimier (gerne i kombination), gode historier og sociale medier – og dr

pa Maison du Nord er plads til alle generationer.

17.11.2019 - Dagens vittighed: Teori er, når man ved alt - men intet fungerer. Praksis er, når alt fungerer - men ingen ved hvorfor. Her på kontoret er teori og praksis nu forenet: Intet fungerer - og ingen ved hvorfor.