Fasân og rågafnat

                                                                                                                                        
Den gamle bornholmske forfatter Chr. Stub-Jørgensen har skrevet mange kendte ting, men en af de kendteste er vel særlig aktuel her godt 100 år efter stormfloden.

Det er visen om Kjestena, der drev til søs på sin mands lokum og havnede i Rusland. Den synges i øvrigt på melodien: ”Katinka, Katinka”.

Med Chr. Stub-Jørgensens tilladelse bringes her visen, der officielt hedder ”Fraa ’72”, med undertitlen ”Gamle Vævst fortæller”.
Visen er trykt flere steder, sidst i Chr. Stub-Jørgensens digtsamling ”Hav og Højlyng”, der udkom i forbindelse med forfatterens 70 års fødselsdag i 1967.

 

 

Med Chr. Stub-Jørgensens tilladelse bringes her visen,
der officielt hedder ”Fraa ’72”, med undertitlen ”Gamle Vævst fortæller”.

 

Synges på mel.: Katinka, Katinka

Et gaddelit stormvær e bârstans plasér
- ded rignar jâ alri ejn bedda.
Då blæste’d nu livæl ed vassens grân mer
i toåhalfjærs, må ni vedda.

Se droknada sjøfolk å strânada sjev
ded hâ ni vel sajtens hørt nok om.
Men varre ded va’d sku, a Kjestena drev
te sjøs på Lârs Annarsa lokkom.

Dær hadde vad gjijle me kaffe å pjask,
å syp … Naj, jâ tor ikje saj’ed.
Å Kjerstena hadde nok slogged for rask,
hon tølde væl ikje så majed.

Hon vounada op henad minat pånå,
å va lid uroli i mauanj,
å gjek me sin sarkj, å et unjesjørt på,
te huzed dær øster i hauanj.

Lid halsæunu va hon å hæzzelit træt,
ded hadde væl nok sina grujna.
Hon blynkjad’ me iven, ded kommer så læt,
å strajs va hon nærved å blujna.

Å ijnan hon viste’d, så sådd hon å snev
å vounada ikje så bajla.
Men så kom ju stormijn, å lokkommed drev.
Ja, hon kom sku næt ud å sajla.

Då folk kom te strân, va hon tre mil te sjøs
ejn helu for lânt te å bjæra.
Di vajtada te’na å râvte: Adjøs -
God gjiva, a huzed må bæra.

Lârs Annars va kjiv å’d - hajn sto der å så,
hvor lânt a hans lokkom va hænna.
Hven sâbrian kunje om Kjestena spå,
a hon fijk så våder ejn ænna?

Ja, seddan kom Kjestena altså astâ,
å injin så mera te heijne.
Så holde de øfrøl i fijle-fæm dâ,
å svoverijn hugde ed mijne.

Men tænkj jer: I hijndân kom Gelius Lunj
te Najse å kunje fortælla:
I Rysland va Kjerstenas sjev gåd på grujn
- å dær e hon djevt å hâr bælla.

 


Mange tak til Chr. Stub-Jørgensens  og Niels-Peter fra Hasle, som har send denne sang.
 Brændesgårdshaven  Kræmmer huset Kunsthåndværk  Lyngholt Familie Camping  Bådudlejning - Outdoor
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer
27.02.2024 - Dagens vittighed: En optimist går ikke tilbage til mørket, når hun først har set lyset. - Eva Skjøtt Hovmand


li nu 60 besøger online.