WILLKOMMEN AUF BORNHOLM
Deutsch leer Englisch leer Polsk

   Dansk:      24 online.
   Deutsch:   57 online.


   Polsk:       7 online.
   English:      10 online.

Jyjlakvåd te Borrinjholm.

                                                                                                                                    

Nu hå vi jyjl inu enj gang, vi glå i sinjed ble'r,
for åuer Hammershus ruin vi jyjlastjærnan ser.
Dænj lyzer åuer hela ø'n for stora å for små,
å nu ska vi me jyjlabodd te ajle soggen gå,

I Rinjadålinj rinjer jyjlaklokkan jyjlen inj.
Enj jyjlkat løvver åuer væinj å sajer injen tinj.
I Jons Kapæl ska jyjlamæssan hojles klokkan tre,
i Håzle gå vi vos en tur a Jyjlagåda te.

Så gjef vi vos ad Røsen te i Lyzakløppans sjær.
Mon vi kanj båga kåga i dænj torra uninj dær?
Vi lista ner ad Lista te å serf "Svårta Mujl",
gujigøbbana di dajnsa runt å possa dorra gujl.

A seddan vånka vi omkrænj så rast frå stå te stå,
å åueralt vi se, a borrinjholmama e glå.
I Najse å i Rønna di sjynja hojt i sjy,
ded gjorr di.åu i Svånika å i Aakjærkeby.

Vi boer på en kløppeø, å kløpfisk ska vi hå
å ræjti runkesønnøp te, som bæstemoer gå.
Vi hausa 'na ju som hon sådd på skrikkinj me sit kår,
mæns loed kjøre runt, å låutinj vos i næzan skår.

I Grødby hænta vi så klart vår rizengrød me smorr,
hoz slajtarinj i Grizby få vi flæsked i vår korr.
Om inte vi hår nå'd å bryggja ajed øl i år,
så tår vi ner te Ølana å øl i lajlinj får.

I Sålana dær é fajt goll te mæljyjls gjijleslav,
dær mødes ajle vænnarna te dajns å ajle slav.
Ny-Lårs han svinjer Væst-Maria runt på lætta tæ'r,
Mæn Øst-Maria dajnser aved om me Hælli-Pær.

A når så jyjln e åuerhatt, å Nyårsawtan me,
så tænkja vi på, va ded nya åred mon vil gje.
Mæn et vi vedd, a vi bestæmt ska glæ vos te igjæn:
a vi te næsta jyjl kanj gå te jyjlagjijle næn.

                                                                LH. -93

 

mange tak for sangen
til Helene Andersen

 

Pernille Boelskov er forfatter og har blandt andet skrevet bøgerne "Bornholmerdybet" og "Granitgraven" der begge foregår på Bornholm. Hun er vild med karbade & krimier (gerne i kombination), gode historier og sociale medier – og dr

Ferie, action, oplevelse og forlystelser Bornholm for hele familien

pa Maison du Nord er plads til alle generationer.

23.09.2019 - Dagens vittighed: Det er min opfattelse at alle mennesker, er mere eller mindre sadistiske. - Oliver Grewal