WILLKOMMEN AUF BORNHOLM
Deutsch leer Englisch leer Polsk

   Dansk:      23 online.
   Deutsch:   52 online.


   Polsk:       10 online.
   English:      11 online.

Jyjlakvåd te Borrinjholm.

                                                                                                                                    

Nu hå vi jyjl inu enj gang, vi glå i sinjed ble'r,
for åuer Hammershus ruin vi jyjlastjærnan ser.
Dænj lyzer åuer hela ø'n for stora å for små,
å nu ska vi me jyjlabodd te ajle soggen gå,

I Rinjadålinj rinjer jyjlaklokkan jyjlen inj.
Enj jyjlkat løvver åuer væinj å sajer injen tinj.
I Jons Kapæl ska jyjlamæssan hojles klokkan tre,
i Håzle gå vi vos en tur a Jyjlagåda te.

Så gjef vi vos ad Røsen te i Lyzakløppans sjær.
Mon vi kanj båga kåga i dænj torra uninj dær?
Vi lista ner ad Lista te å serf "Svårta Mujl",
gujigøbbana di dajnsa runt å possa dorra gujl.

A seddan vånka vi omkrænj så rast frå stå te stå,
å åueralt vi se, a borrinjholmama e glå.
I Najse å i Rønna di sjynja hojt i sjy,
ded gjorr di.åu i Svånika å i Aakjærkeby.

Vi boer på en kløppeø, å kløpfisk ska vi hå
å ræjti runkesønnøp te, som bæstemoer gå.
Vi hausa 'na ju som hon sådd på skrikkinj me sit kår,
mæns loed kjøre runt, å låutinj vos i næzan skår.

I Grødby hænta vi så klart vår rizengrød me smorr,
hoz slajtarinj i Grizby få vi flæsked i vår korr.
Om inte vi hår nå'd å bryggja ajed øl i år,
så tår vi ner te Ølana å øl i lajlinj får.

I Sålana dær é fajt goll te mæljyjls gjijleslav,
dær mødes ajle vænnarna te dajns å ajle slav.
Ny-Lårs han svinjer Væst-Maria runt på lætta tæ'r,
Mæn Øst-Maria dajnser aved om me Hælli-Pær.

A når så jyjln e åuerhatt, å Nyårsawtan me,
så tænkja vi på, va ded nya åred mon vil gje.
Mæn et vi vedd, a vi bestæmt ska glæ vos te igjæn:
a vi te næsta jyjl kanj gå te jyjlagjijle næn.

                                                                LH. -93

 

mange tak for sangen
til Helene Andersen

 

Ferie, action, oplevelse og forlystelser Bornholm for hele familien

Pernille Boelskov er forfatter og har blandt andet skrevet bøgerne "Bornholmerdybet" og "Granitgraven" der begge foregår på Bornholm. Hun er vild med karbade & krimier (gerne i kombination), gode historier og sociale medier – og dr

pa Maison du Nord er plads til alle generationer.

17.11.2019 - Dagens vittighed: Teori er, når man ved alt - men intet fungerer. Praksis er, når alt fungerer - men ingen ved hvorfor. Her på kontoret er teori og praksis nu forenet: Intet fungerer - og ingen ved hvorfor.