WILLKOMMEN AUF BORNHOLM
Deutsch leer Englisch leer Polsk

   Dansk:      17 online.
   Deutsch:   47 online.


   Polsk:       9 online.
   English:      8 online.

Me brøms å åtta gear.

                                                                                                                                    

Tekst: Kurt Kofoed.
Musik: Kurt Kofoed.
Synges også på mel.: Dansens magt

  

Jâ kjøbte motorsøkkel, då jâ ble toåtrøs,
jâ hade sannli spârad, sinj jâ va lidinj knøs,
mæn moer hon bestæmte, hvor skaved skujle stå,
så pent jâ måtte venta, te hon va nikkad å.

Enj ræjtij David Harleyson me brøms å åtta gear,
å sijevâuvn me træk å slip, å lysegrønt papir,
tænkj ægta tæppefliser, på vær ejn stump pedâl,
å ur me ræjtij visar, å strâga romertál.

Et kjørekort jâ lånte å Bakkapær i Rø,
å fârsa plydrebøjser me syllatøj å hø,
så stærtad jâ kadavred – et frygtlijt brâg dær kom,
tænkj moers gamla kjætta hon skræj å storte om.

Jâ kjøre runt om pompan i næstan et kvarter,
då hade jâ âu præft’na i ajle åtta gear,
mæn ud på væjn det kom jâ, å så giik’ed a stâ,
hon fijk va hon ku' tugga, å alt va hon ku tâ.

Mæn då jâ kom te Pærsker, gijk sijevâuninj løs,
dænj for te Østre Sjømark, jâ vajtada adjøs,
så glømte jâ å dreja , ver kjærkan-dæmme så,
maskin dæjn for te alters, å mej - jâ storte å.

Jâ måtte trøsta dajninj, dær svor å ba maj om
å sætta syklinj uda, når næsta gong jâ kom,
så mâste vi me skrumled, dær hade klæmt saj inj,
imæjl ejn orgelpiva, å præstens mavasjinj.

Astâ det gjik te Rønna, det va ju dajlijt vær,
å piblana va nætta, me bâra lår å tær,
så jâ ble nok lijt færmer, å gâ dænj godt me gas,
jâ vauvnada å stânkenj, i Sjyttaboninjs das.

Tænjk Sjyttabonninj for omkrinj, hajn spottade å skræj,
jâ sto me ben i tønjan, å va væl ganske blæj,
så smajl'ed et pâr gånga, å boninj hanj ble tavs,
då das å motorsykkel, så sajta gled te havs.

Det va ju ganske sorjlijt, då dasset drev mod nord,
å maj å Sjyttaboninj, vi vrælada i kor,
me arming om værandra, å våda begge to,
dær sto vi helt alena, te solen gjik te ro.

Så sjiltes vi som venner, å jâ tâu busen jem,
jâ måtte varra glâ te, já va ved liv å lem,
når fåst pangsjon dænj kommer, så e dænj tid forbi,
hvor ejn kajn tumla sykla, me hæstakræfter i.

Type by Kennet Larsen

Ferie, action, oplevelse og forlystelser Bornholm for hele familien

pa Maison du Nord er plads til alle generationer.

Pernille Boelskov er forfatter og har blandt andet skrevet bøgerne "Bornholmerdybet" og "Granitgraven" der begge foregår på Bornholm. Hun er vild med karbade & krimier (gerne i kombination), gode historier og sociale medier – og dr

17.11.2019 - Dagens vittighed: Teori er, når man ved alt - men intet fungerer. Praksis er, når alt fungerer - men ingen ved hvorfor. Her på kontoret er teori og praksis nu forenet: Intet fungerer - og ingen ved hvorfor.