Piblabælling

                                                                                                                                    

Som liden pibel va jâ pen
ded sâ di ajle her på leen
mijn far va sågneds sannamajn
å gårijn gjælfri hadde hajn.

Di andre piblana å jâ
te skolan gjik veranijn dâ
men kloga ble vi ijkke dær
for denijn syppada - og bær.

Vor præstahorra ble så glâr
hvær gong ja læste me hans fâr
å jâ, for hvær enj gong jâ så ijn
kom te å hojlla mera å enj.

Så kom enj dâ hajn sâ te maj
jâ syes fæsli godt om daj.
jâ ble så lokkeli ejn stujn
å kjyste inj læje på mujn.

Hajn ble student å reste å
mæns jâ hans kjærest va pånå
mæn sijn jâ ijn alri mera så
for præstens flytte hjemmafrå.

Å monga år dær'ætte kom
me påstijn brev frå præstijn om
a horrijn va bled kapellân
å gjevter va hajn au ed grân.

Enj gårapibel kanj få nok
å frajera når hun e smok
men lid for ota sâ jâ naj
når noggijn frajada te maj.

Dæjn sista va ejn æjnkjemajn
så pener som ejn tæjnkja kajn
man hajn ble sjøger å hajn dø
å dæmme ble ja pøvvermø.

Nu syslar jâ me kjør å får
å sjænkjer maj ejn kaffetår
mæn ensam nørlar jâ omkræjn
å ensam går jâ i mijn sæjn.

Te hvær ejn pibel vil jâ saj
som tjænker på å gjevta saj
kajn du dæjn bæsta ikkje få
så la dæjn næsta ikkje gå.

Type by Kennet Larsen
 Brændesgårdshaven  Ekkodalen  BODERNE FERIE  Brændesgårdshaven
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer
15.04.2024 - Dagens vittighed: Den nyttigste lektie livet har lært mig er, at idioterne mange gange har ret - Winston Churchill


li nu 77 besøger online.