WILLKOMMEN AUF BORNHOLM
Deutsch leer Englisch leer Polsk

   Dansk:      16 online.
   Deutsch:   46 online.


   Polsk:       9 online.
   English:      5 online.

Sverrigsresan.

                                                                                                                                    

Melodi: Fra Engeland til Skotland.

Fra Rønne aa te Ysta, hver Da der saj'ler Sjev,
aa Folk tar me, di syn's ded e et herligt Tidsfordriv
for di lar Helan gaa aa di lar Halvan gaa
saa tar saa trille-fira store Sypa ovanpaa.


Der va en gammel Kjælmg, hon skulle au asta,
hon sjælde paa sin Kar - men sjida - hajn va læjegla,
for hajn lo Helan gaa aa hajn lo Halvan gaa
saa tau saa trille-fira stora Sypa ovanpaa.

Ejn Afholdsmajn va me, men hajn faldt nu over Bor,
daa di fijk halt ijn op ijen, saa sa hajn desse Ord'n
fost lar vi Helan gaa, saa lar vi Halvan gaa
saa tau saa trille-fira stora Sypa ovanpaa.

Der va ed storre Selskav, di holdt en Tala hver,
aa ajle Taler sluttada: Vi sjynjger dejnja hor:
Fost lar vi Helan gaa, saa lar vi Halvan gaa,
saa tau saa trille-fira stora Sypa ovanpaa.


Ejn Kar sa hela Tiden: Ded bæsta ja kajn faa
ded e ejn Syp, saa ja maa heller ta maj ejn ijndaa,
saa lo hajn Helan gaa, saa lo hajn Halvan gaa
saa tau saa trille-fira stora Sypa ovanpaa.

Daa vi saa naade Ysta i Land vi skulla gaa,
ded kunj e inte la saj gjorra - ijnijng kunje staa
for di lo Helan gaa aa di lo iialvan gaa
saa tau saa trille-fira stora Sypa ovanpaa.

Saa tau di me tebaga, aa ved I hva de sa
en Udlandsresa som dejn her maa snart ijen vi ta
hvor vi la Helan gaa og vi lar Halvan gaa
aa faar en trille-fira stora Sypa ovanpaa.

 

mange tak for sangen
til Helene Andersen

Ferie, action, oplevelse og forlystelser Bornholm for hele familien

Pernille Boelskov er forfatter og har blandt andet skrevet bøgerne "Bornholmerdybet" og "Granitgraven" der begge foregår på Bornholm. Hun er vild med karbade & krimier (gerne i kombination), gode historier og sociale medier – og dr

pa Maison du Nord er plads til alle generationer.

17.11.2019 - Dagens vittighed: Teori er, når man ved alt - men intet fungerer. Praksis er, når alt fungerer - men ingen ved hvorfor. Her på kontoret er teori og praksis nu forenet: Intet fungerer - og ingen ved hvorfor.