Holiyday BORNHOLM
Deutsch leer Dansk leer Englisch leer

 Ferielejlighed ved Hammersø

  5 online.

Epoka nowożytna

W 1576 roku Bornholm wrócił znów pod panowanie Danii i tak jest do dziś. Administracja państwa przejęta została przejęta przez duńskich urzędników, którzy zajmują się administracją świecką jak i kościelną.

01.jpg

W 1644 roku zaczęły się wojny ze Szwecją.

W 1658 roku przyłączono go do Szwecji jednak w tym samym roku w wyniku zbrojnego powstania Bornholmczyków, powrócił ponownie pod panowanie duńskie.

Wyspa podporządkowała się znów duńskiemu królowi, który obiecał szereg specjalnych praw, działających sprawnie w ciągu następnych stuleci do reformy absolutystycznej w połowie
XVII w. Administracja i sądownictwo funkcjonowały na tej samej zasadzie co w średniowieczu. Rolnicy i obywatele wybierali własnych urzędników jednak wraz z wprowadzeniem absolutyzmu ta możliwość zanikła.

Urzędnicy zaczęli być wybierani przez króla a cztery miasta i urzędy zostały przypisane do wyspy.

Tak też wybierano radę miasta i rade miejską aż do 1850roku.

Gospodarka

Podczas pierwszej połowy XVII wieku rolnictwo i handel zostały podparte prawami ekonomicznymi. Bydło zostało wywiezione a handel morski-szczególnie z Lubeką dawał miastu wysokie dochody.

Wojny i zarazy a nie uprawy miały pod koniec XVII wieku wpływ na gospodarkę i dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku na wyspę znów powrócił przemysł hodowlany. W miastach powstawały zakłady produkcji zegarków i ceramiki a te zaczęto eksportować.

02.jpg

Zaczęto wydobywać i wykorzystywać surowce Bornholmu : piasek, kaolin i wybudowano pierwsze elektrownie węglowe.

Sektor rybołówstwa otrzymał nowe możliwości eksportowe i wioski rybackie zyskały na znaczeniu. W 1813 roku gospodarka podupadła i dopiero od 1830 roku nastąpiła jej poprawa.

Rozszerzenie powierzchni uprawnych ze względu na ustawę z 1860 roku rozwinęło uprawy zbożowe. Tłumaczymy tym masowe przesiedlenia domów wokół wrzosowisk.

Początek ruchu spółdzielczego w 1900 roku ponownie przyniósł zmiany o których świadczą nowopowstałe mleczarnie.

Nawet w rybołówstwie nastąpiło polepszenie, kupiono więcej sprzętu do wędzenia i rozbudowano porty.

Kopalnie zapewniły miejsca pracy wielu mieszkańcom wyspy, a zaraz po 1900 r. stworzono ich jeszcze więcej dzięki turystyce, która do teraz jest jednym z wiodących źródeł dochodów dla Bornholmczyków.

W okresie do 1914r zbudowano wiele hoteli i pensjonatów, często w niemieckim stylu.

Rozwój gruntów rolnych.

Domostwa rolnicze podzielone są na dworskie i kościelne oraz własność prywatną. Do 1744 roku wszystkie były własnością króla jednakże w tym roku król je posprzedawał.

Większość ziemi nabyli rolnicy w wyniku reform z XIX wieku. Bornholmczycy mieli więc swoje własne gospodarstwa nie tak jak w pozostałej części Danii, gdzie wszystkie były spółdzielcze.

Regeneracja pastwisk nastąpiła na początku XVIII wieku. Dokonano tego poprzez odgradzanie łąk będących przy terenach zabudowanych. Były one zazwyczaj otaczane murami z kamienia, jednak w przyszłości wiele z takich pastwisk zanikło.

03.jpg

Wiele z gospodarstw leżało nad wodą i na początku XIX wieku utworzono wiele stawów. Stawy zostały wykopane w latach 1840-1890 i służyły wszystkim lub należały do jednego gospodarstwa. Na budowę domów pod koniec XIX wieku potrzebne było wiele gliny, piasku i żwiru. Wydobywano je z tych właśnie dołów. Dla ich wydobycia powstały też kopalnie jednak miały one mniejsze znaczenie.

 Brændesgårdshaven  Melstedgård  Hammersø Studio Lejligheder  Søllingsgaard
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer

  Bornholm ferie info