Holiyday BORNHOLM
Deutsch leer Dansk leer Englisch leer

  Bæla

  12 online.

Epoka nowożytna

W 1576 roku Bornholm wrócił znów pod panowanie Danii i tak jest do dziś. Administracja państwa przejęta została przejęta przez duńskich urzędników, którzy zajmują się administracją świecką jak i kościelną.

01.jpg

W 1644 roku zaczęły się wojny ze Szwecją.

W 1658 roku przyłączono go do Szwecji jednak w tym samym roku w wyniku zbrojnego powstania Bornholmczyków, powrócił ponownie pod panowanie duńskie.

Wyspa podporządkowała się znów duńskiemu królowi, który obiecał szereg specjalnych praw, działających sprawnie w ciągu następnych stuleci do reformy absolutystycznej w połowie
XVII w. Administracja i sądownictwo funkcjonowały na tej samej zasadzie co w średniowieczu. Rolnicy i obywatele wybierali własnych urzędników jednak wraz z wprowadzeniem absolutyzmu ta możliwość zanikła.

Urzędnicy zaczęli być wybierani przez króla a cztery miasta i urzędy zostały przypisane do wyspy.

Tak też wybierano radę miasta i rade miejską aż do 1850roku.

Gospodarka

Podczas pierwszej połowy XVII wieku rolnictwo i handel zostały podparte prawami ekonomicznymi. Bydło zostało wywiezione a handel morski-szczególnie z Lubeką dawał miastu wysokie dochody.

Wojny i zarazy a nie uprawy miały pod koniec XVII wieku wpływ na gospodarkę i dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku na wyspę znów powrócił przemysł hodowlany. W miastach powstawały zakłady produkcji zegarków i ceramiki a te zaczęto eksportować.

02.jpg

Zaczęto wydobywać i wykorzystywać surowce Bornholmu : piasek, kaolin i wybudowano pierwsze elektrownie węglowe.

Sektor rybołówstwa otrzymał nowe możliwości eksportowe i wioski rybackie zyskały na znaczeniu. W 1813 roku gospodarka podupadła i dopiero od 1830 roku nastąpiła jej poprawa.

Rozszerzenie powierzchni uprawnych ze względu na ustawę z 1860 roku rozwinęło uprawy zbożowe. Tłumaczymy tym masowe przesiedlenia domów wokół wrzosowisk.

Początek ruchu spółdzielczego w 1900 roku ponownie przyniósł zmiany o których świadczą nowopowstałe mleczarnie.

Nawet w rybołówstwie nastąpiło polepszenie, kupiono więcej sprzętu do wędzenia i rozbudowano porty.

Kopalnie zapewniły miejsca pracy wielu mieszkańcom wyspy, a zaraz po 1900 r. stworzono ich jeszcze więcej dzięki turystyce, która do teraz jest jednym z wiodących źródeł dochodów dla Bornholmczyków.

W okresie do 1914r zbudowano wiele hoteli i pensjonatów, często w niemieckim stylu.

Rozwój gruntów rolnych.

Domostwa rolnicze podzielone są na dworskie i kościelne oraz własność prywatną. Do 1744 roku wszystkie były własnością króla jednakże w tym roku król je posprzedawał.

Większość ziemi nabyli rolnicy w wyniku reform z XIX wieku. Bornholmczycy mieli więc swoje własne gospodarstwa nie tak jak w pozostałej części Danii, gdzie wszystkie były spółdzielcze.

Regeneracja pastwisk nastąpiła na początku XVIII wieku. Dokonano tego poprzez odgradzanie łąk będących przy terenach zabudowanych. Były one zazwyczaj otaczane murami z kamienia, jednak w przyszłości wiele z takich pastwisk zanikło.

03.jpg

Wiele z gospodarstw leżało nad wodą i na początku XIX wieku utworzono wiele stawów. Stawy zostały wykopane w latach 1840-1890 i służyły wszystkim lub należały do jednego gospodarstwa. Na budowę domów pod koniec XIX wieku potrzebne było wiele gliny, piasku i żwiru. Wydobywano je z tych właśnie dołów. Dla ich wydobycia powstały też kopalnie jednak miały one mniejsze znaczenie.

 Brændesgårdshaven  Ferienwohnung Rosengården  Restaurant Margeritten Blomme’s Place
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer

  Bornholm ferie info