Kastellet på Bornholm

Efter skånskskrig i 1679 besluttede Kong Christian V at anlægge en stor havn ved Rønne til brug for den danske flåde i Østersøen. Når valget faldt på Rønne, skyldes det, at der her strækker sig to undersøiske rev ud fra kysten nord og syd for byen. Bag disse rev dannes et naturligt bassin. Man begynd tæt befæste byen fra landsiden, men arbejdet stilledes i bero, inden man fik begyndt på havnearbejdet. Dette begyndtes først ca. 200 år efter.

Kastel_1.jpg
kastellet_bornholm_plan.jpg

Fæstningsarbejderne på begyndtes i 1679 og afsluttedes i 1684.
Hele byen blev omspændt med volde og grave. Arbejdet udførtes af ca. 750 mand. 3 kompagnier af norske soldater, Christiansø's frikompagni og skiftende kompagnier af den bornholmske Milice.
I fæstningens sydvestlige hjørne opførtes en lukket bastion med et svært kanontårn inde i midten. Tårnet (Kastellet) bar på øverste etage 10 store kanoner.
I 1689 stod fæstningen omtrent færdig - dog manglede skytset til voldene - og havnen.
Politisk nærmede man sig en udsoning med Sverige, hvorfor Kongen beordrede arbejdet midlertidigt standset. Det korn aldrig rigtigt i gang igen, om end nye planer fremkom så sent som i 1744. Volde og grave blev så sløjfet og givet tilbage til byen. Alene den store bastion og Kastellet forblev Statens ejendom.

Arsenalvej 8
3700 Rønne
Tlf: 56 95 65 83

Hjemmeside: www.formus.dk

Bornholm Ferien - Der Freizeitpark mit Tierpark fuer die ganze Familie  Almindingen
 Frydenlund
30.07.2021 - Dagens vittighed: Høflighed er ofte kendetegnet på en kejtet beskedenhed - Friedrich Nietzsche


li nu 181 besøger online.