KultuNaut - Danmarks største kulturelle kalender
Zeig 1-20 von 443 events auf Bornholm ab 22. Jul 2019
Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

ISGUS- Next generation mindfulness (being mindlessness). Kuldetræning, vejrtrækning og dybdegående viden. Hvad der sker i din krop og hvordan du kan styre det. Du guides gennem fysiske øvelser, kulde, fællesskab. Inkl. mad/drikke. Medbring yogamåtte el. lign. Køb billet på 26 82 89 09/c@dare2develop.dk.
Montag 22. Juli 2019, 10. (Eintritt 349 kr)
Bornholms Brand Park, Segenvej 41, Almindingen, Aakirkeby

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Barndomsminder fra livet i byen under besættelsen. En bytur om livet under besættelsen med mangel på næste alt. Der fortælles om de mange tyske aktiviteter på vor ø, fra kanonbatterier til radarskærme og V forsøgene fra Peenemünde over Bornholm. Rationeringen bevirkede at der var mangel på fødevarer og brændsel. Mælkemanden spændte sin hest foran mælkebilen eller anskaffede en gengas generator, der brugte bøgebrænde, også rationeret. Det blomstrede op med mange genbrugsforretninger, en averterede "Vi har alt fra knappenåle til ubåde". Ingen Kaffe, the eller cykeldæk.

Tyskerne brugte Bornholm som marine base med uddannelse af besætninger og afprøve nye våben. Ubådene skulle gøres lydløse ved Brodde statioen, Englænderne havde Asdic, Hydrofoner. Kanonbatteriet på Dueoode, planlagt 4 stk. på 38 cm med skudvidde på 55 km med 500 kg. granter. Radar udvikling på Bock i Olsker.
Dienstag 23. Juli 2019, 10. (Preis 50 kr i entre Mobil pay)
Nexø Museum, Havnen 3, Nexø

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Nexø sandstenen by. Foredrag om Nexø sandstenen, den dannelse for ca. 580 mill. år siden. Og anvendelsen i vor by. Aflejret i et ca. 120 m tykt lag ovenpå Svaneke granitten. Frederiks stenbrud fra 1756 Foto serie følger foredraget på storskærm på 1. sal. ca. 25 siddepladser. Sandstenen aflejring, brydning og anvendelse i Nexø by gennemn århundreder. Til bygning af f.eks. Nexø sognekirke, Kirkeskolne, Nexø museum. Anvendt i mange bygniger, også som facade udsmykning. Et utal af gravminder. Brugsgenstande som møllesten, pberkværne og molerne på Nexø gamle tafik og skudehavn. Trapper foran mage gamle huse. Sandstensgærder hvor der stadig findes mange. Nye opmurede stengærder, springvandet på Nexø torv.

Der fortælles om livet i stenbruddet til lukningen 1956.

I 1990 erne blev der brudt sandsten til reperation af Frihedstøtten på vesterbrogade i et nyt brud bag konservesfabrikken. Der ligger stadig 2 stenbrud iBodilsker sogn.
Dienstag 23. Juli 2019, 14. (Eintritt 50 kr i entre til museet.)
Nexø Museum, Havnen 3, Nexø

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Svanekefortællinger. Gå en tur rundt i Svaneke med en guide, der fortæller om byens spændende fortid og nutid. Slut kl.18.30. Arrangeret af Byforeningen Svanekes Venner.
Dienstag 23. Juli 2019, 17. (Eintritt 25 kr)
Søllings gård, inde på gårdspladsen, Svaneke Torv 2, Svaneke

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

"Oplev Sandstensheden - "Balkalyngen" og Vildtreservatet". Danmarks eneste sandstenhede ligger her. Lyngen er turet af Kvælstof forurening. Fredet siden 1935. og Nexø Sydstrand med Nexø vildtreservat fra 1942, Mødested ved Fugletårnet, kør 750 m. mod Syd af Sdr. Landvej, drej ved skilt Fugletårn. En tur rundt i området hvor der fortælles om områdets historie. I Fyrreskovewn yngler Stor Skallesluger i redekasser. Bagved måske også Skovhornuglen. På kysten kan man se vilde Mink og her lever mange sæler, med stednavnet "Hunderynke"

""Balkalyngen som Sandstenheden daglig kaldes, ligger på et 5 ha. område med flad Balka kvartsit klippe. Vækst lager er her kun få cm. tykt og derfor er Lyngplanterne sårbare overfor Kvælstof. Forurenings grænsen på max. 10 kg. pr. Ha. pr. år er forlængst overskredet. Derfor indvandrer mange græsarter og buske, træer der langsomt kvæler lyngen. Endnu lever hed Strandtudsen der er truet. Dn lever i smp vandpytter på sandstensklippen. Lyngens Bladbille trives derimod bedst ved forureningen. Så hvor længe overlever Sandstensheden?

Efter rundturen raster vi ved Fugletårn og Skyttehus, medbring lidt at drikke og gerne en kikkert. Parkering ved Skyttehuset.
Dienstag 23. Juli 2019, 18. (Preis 50 kr i entre Mobil. pay)
Nexø Sydstrand, Sdr. Landevej, Nexø

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

"Flugt ruterne fra og til Bornholm under krigen, 1940 - 45". Flugtruterne til Sverige med lokale skippere. De mange tusinde B17 US bombefly der overfløj Bornholm. Nexø Hafenwachstelle på Nexø toldkammer. De mange flygtninge skibe der blev sænket i Østersøen. Mødested ved flagstangen foran Nexø museum. Der fortælles om flgtruterne til Sverige med ss "Carl" fra Østbornholmske dampskibsselskab, om ms "Villig" med skipper Jens Peter Bendtsen, der blev kald Østersøens konge"", SE 63 Ramona af Christiansø med Aksel Hansen, der sejlede mennesker til Sverige og Våben til haralds havn. De mange US B 17 bombere der overfløj vor ø om natten og hørtes som en stor bisværm i over 1 time. Dagbomningen af Tyskland, 5 faldt ned her og omkring 80 i Østersøen, hvert fly havde omkring 7 tons bomber. Tyskernes overvågning af Nexø havn fra Toldkammeret, vi har deres dagraporter fra Dec. 1943 til 5. maj 1945. Med optælling af alle skibe til og fra havnen, samt de tyske skibe der lå for anker. Fra Merts måned 1944 kom dagligt flygninge skibe til havnen, 8. marts kom 68flygtninge fra Stolpmünde. Samme dag nogle Hitlerjügend , som jeg så ekcersere nede ved jernbanestationen dagen efter, ca. 25 ialt. 9. maj bomber russerne 42 skibe kl.o 18.00 vest om Christiansø, 32 skibe blev sæket på 100 m vand.
Mittwoch 24. Juli 2019, 10. (Preis 50 kr i entre Mobil. pay)
Nexø Museum, Havnen 3, Nexø

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

"En tur rundt om Stebrudssøen og Halleklipperne". En tur om naturen i områdets historie og dets geologi. Hvor der forklares om stenarterne og deres lagring. På kilppestier for godt gående. Mødested ved P pladsen, KDAK Designskole, Stenbrudsvej 43, Nexø. varighed 2 timer. PÅ turen rundt fortælles om Røsegravene på Lejerpladsen fra år 200, udgravetr af læerer Jørgensen og amtmand Wedel. Bruddtes historie fra 1754 til dets nedlæggelse i 1956. Stenarterne vi ser , Nexø Sandstenens aflejring. Svaneke granitten og Paradisbakkemignatitten. Diabasgangene på Sjølla, tidligere spalta vulkaner. Kobberkis gangen undersøgt af fysikeren Hand Chr. Østed for Kobber. Vegetation og Dyrelivet og nogle af fugleartene i området.

Stenbrudsgården bygget i 1759 med Tegltag, af sandsten fra bruddet, oprindelig en gård med flere længer. Beboelse for Inspektør Niels Birch, fra Allinge. Stemhuggermesteren go Smedmesteren.

Hofbygmester Joachim Eigtved ogkongelig hofbygmester stod for anlæggesne af brud og bygninger.
Mittwoch 24. Juli 2019, 14. (Preis 50 kr i entre Mobil pay)
Danmarks Designskole, Bornholm, Stenbrudsvej 43, Nexø

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Aftensang.
Mittwoch 24. Juli 2019, 20.
Aa Kirke, Storegade 2, Aakirkeby

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

En lille drengs oplevelser fra foråret 1945. Der fortælles om majdagene 1945, om de tusinde tyske soldater der kom. Russernes bombning i 2 dage. Flugten ud af byen mellem angrebene. De enorme ødelæggelser hvor byen brændte. Russernes 11 måneder på vor ø til 6. april 1946. Blev vi igen danske. Det er mest egne oplevelserfra barndommen der fortælles om. Nexø by blev meget ødelagt, af 950 huse varkun ca. 35 til at bo i. Ca. 3.000 borgere blev hjemløse. De fik midlertidigt ophold ude på landet, eeler familie. Også tyske civile fik hjælp.

Efter at forsagerne var fjernet, kunne man rydde op i ruinerne. Arkitekthjælpen kontaktede de skadelidte borgere.Nogle fik bombehjælp Husvilde barakker kom. Den svenske stat sendte Nexø 75 helårs træhuse, der satdig er efter traktede boliger. Der var dengang bedre sammenhols i befolkningen. Efter endnu 7 år med rationering og mangel på alt, hjalp den danske stat med byggematerialer til genopbyning der varede ca. 10 år. I 1955 byggedes de sidste huse ved Nexø torv.

Efter 11 måneder rejste russerne og vi var igen Danske.
Donnerstag 25. Juli 2019, 10. (Preis 50 kr i entre Mobil. pay)
Nexø Museum, Havnen 3, Nexø

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Plejehjems- og institutionsgudstjeneste ved Birgit Friis.
Donnerstag 25. Juli 2019, 10.
Plejecenter Aabo, Doktorbakken 10, Aakirkeby

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

ISGUS- Next generation mindfulness (being mindlessness). Kuldetræning, vejrtrækning og dybdegående viden. Hvad der sker i din krop og hvordan du kan styre det. Du guides gennem fysiske øvelser, kulde, fællesskab. Inkl. mad/drikke. Medbring yogamåtte el. lign. Køb billet på 26 82 89 09/c@dare2develop.dk.
Donnerstag 25. Juli 2019, 13. (Eintritt 349 kr)
Bornholms Brand Park, Segenvej 41, Almindingen, Aakirkeby

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Et foredrag om Martin Andersens barfndom i Nexø by. Der fortælles om hans barndomshjem, skolen, tiden som vogterdreng. Om Raabygård og tiden som skomagerdreng i Rønne. Barndomshjemmet på Strandstien ud til Østrsøen. med Flakket hvor han fangede fisk om morgenen. Hvor faderen skød fugle fra Køkknevinduet om natten.Faderen hang til besøg hos Tykke Mads.

Skolegangen hosd læerer Friis, hvor timerne ofte var kortere end frikvarteret. Så løb de ned og legede i strandkanten og stod for sø, ofte med våde bukser. Eller ned til havnen for at losse en Svensk skude med brænde.

Tiden som vogterdreng hos Hans Berg Harild, byens stårste avlsbruger. Med 50 kvier, stude drev et ud på vogtermarken på Galgaløkken. Mødet med Jacob Hansen. Høstfesten på Bohnegården. Konfirmations forberedelsen.

Tiden på Raabygård og som skomagerdreng i Rønne. Engeline. Siden højskole i Østermarie og på Asskov.
Donnerstag 25. Juli 2019, 14. (Eintritt 50 kr i entre til Museet.)
Martin Andersen Nexø's Mindestuer, Ferskensøstræde 36, Nexø

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet

Svanekegeschichten. Mach einen Spaziergang durch Svaneke mit Stadtführung und höre die Erzählungen aus Svanekes spannender Vorrzeit und Gegenwart.
Donnerstag 25. Juli 2019, 17. (Eintritt 25 kr)
Søllings gård, Torvet i Svaneke, Svaneke

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Gudstjeneste ved Hans Vilhelm Breum Jakobsen. 6. s. e. trin.
Sonntag 28. Juli 2019, 09.
Sct. Povls Kirke, Poulskervej 13, Poulsker, Nexø

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Gudstjeneste ved Laura Cæcilie Engell Jessen. 6. s. e. trin.
Sonntag 28. Juli 2019, 09.
Vestermarie Kirke, Kirkevej 24K, Rønne

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Gudstjeneste ved Henriette Ry Nielsen. 6. s. e. trin.
Sonntag 28. Juli 2019, 09.
Sct. Nicolai Kirke, Kirkepladsen 20, Rønne

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Gudstjeneste ved Áki Kristoffer Nielsen. 6. s. e. trin.
Sonntag 28. Juli 2019, 09.
Sankt Ols Kirke, Lindesgårdsvej 1, Olsker, Allinge

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Gudstjeneste. 6. s. e. trin. Fælles i Hasle. Se Hasle Kirke.
Sonntag 28. Juli 2019, 09.
Ruts Kirke, Kirkevej 1, Hasle

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Gudstjeneste ved Per Munch. 6. s. e. trin. Fælles med Rutsker.
Sonntag 28. Juli 2019, 09.
Hasle Kirke, Kirkegade 4A, Hasle

Tilføj/fjern arrangementet til din huskeseddel
Skriv en kommentar til arrangementet
Find stedet på kortet

Gudstjeneste. 6. s. e. trin. Meghan Welsch Jakobsen.
Sonntag 28. Juli 2019, 09-10.
Gudhjem Kirke, Kirkevej, Gudhjem

Nächste Seite  >>

In Zusammenarbeit mit
KultuNaut - Dänemarks grösster Kulturkalender