KultuNaut - Danmarks største kulturelle kalender
Byforeningen Svanekes Venner
Fmd. Henrik Søby, Vippebakke 4
3740 Svaneke

20 68 17 96

Sidst rettet
6/6 2013

Foreningen blev stiftet den 8. august 1944 med følgende formål - at værne helhedspræget og harmonien i Svaneke By. - at sikre en byudvikling med respekt for det bestående bymiljø som en værdifuld ramme om borgernes liv. - at bevare byens kulturhistoriske arv

Vi samarbejder med
KultuNaut
- Danmarks største kulturkalender