Bornholms historie og kultur noget særligt.

Inden for et område på størrelse med Paris findes så mange kunstnere, kunst-håndværkere og fine museer, at man et øjeblik næsten føler sig som i en storby.

Bornholmske Kultur & Sproget

Indtil år 1050 talte man i Norden et sprog, fællesnordisk, men efter vikingetiden isoleredes store områder ved statsdannelser, og nationalsprogene opstod.

Kunst & Kultur

Når man tager bomholmernes ret fornuftsbetonede karakter i betragtning,

Ældere stenalder

Det er påvist gennem arkæologiske fund, at der har boet mennesker på Bornholm siden slutningen af sidste istid, d.v.s. fra ca. 9000 år f. Kr.

Yngere stenalder

Omkring 4000 f.Kr. skete der på Bornholm som i store dele at Nordeuropa et skift fra jæger- og samlerkultur til bondekultur.

Bronzealderen

Fra 1800 f. Kr. indførtes bronzen som et nyt råstof til udformning at redskaber og smykker

Jernalderen

Jernalderen omfatter et tidsrum på henved 1300 år og er delt op i et ældre tidsafsnit fra 500 f.Kr. til 400 e.Kr

Vikingetiden

Omkring 800 e.Kr begyndte forholdene i Danmark at blive omtalt i skriftlige kilder fra udlandet. Dette regnes som skillelinien mellem yngre jernalder og vikingetiden.

Middelalder

Middelalder strækker sig fra vikingetidens ophør ca. år 1060 og frem til år 1576.

Nyere tid

1576 kom Bornholm fuldstændig under det danske kongestyre, og den kulturhistoriske udvikling herefter benævnes Brændesgårdshaven  Svaneke Vandrerhjem  Bornholmslinijen  JAN-OLE´S TURISTTRAFIK
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer
23.04.2024 - Dagens vittighed: Bigami er at have en ægtemand for meget. Monogami er det samme - Erica Jong


li nu 58 besøger online.