Holiyday BORNHOLM
Deutsch leer Dansk leer Englisch leer

 Bornholm Rundt Marchen

  6 online.

Lasy i rośliny na Bornholmie

W połowie XVIII w. pisano o bornholmskich lasach, iż najładniejsze są w południowej części, w Olsker i Ro gdzie rosło mnóstwo brzóz. W 1800 roku stwierdzono, że lasami porośnięte jest 2.258 hektara, co odpowiada 3,9% powierzchni Bornholmu. W tym samym roku Hans Romer przybył do Aimindingen i wydał polecenie, aby 165 hektarów lasów zasiać od nowa. W latach 1803-1805 posadził świerki i modrzewie w swojej szkółce i wówczas po raz pierwszy te gatunki drzew wyrosły na Bornholmie. Kilka lat później posadzono tam też czerwonego buka. Zalesianie Aimindingen zakończyło się w 1809: 800 hektarów wrzosowisk znalazło się za wysoką na 1,5 m i długą na 10 km ścianą kamienną. Ruchy piasków były wielkim zagrożeniem dla ziem przemysłowych, z tego powodu w 1820 zalesiono 535 hektarów obszarów piaskowych między Ronne i Hasle. W 1842 ustalono, iż z miejsc przemysłowych na 11.500 hektarów 2.365 hektarów będzie zalesione na koszt państwa a 8.965 hektarów będą musieli zalesić mieszkańcy. Z 2.365 hektarów 550 hektarów oddano Kirchspiel Klemensker, dzisiejszej plantacji Ro, a pozostałe 1800 hektarów oddano Almindingen oraz wschodniemu i zachodniemu Indleeg. Również plantacje Ro osłonięto kamienną ścianą i w latach 1865 - 74 starano się obsadzić powierzchnię sosnami, świerkami i brzozami. Dopiero później pojawiły się czerwone buki, dęby, jodły i inne drzewa liściaste. Z pozostałych 8.965 hektarów, 2.282 hektary przeznaczono na lasy. Posadzono tam drzewa podobne jak w Ro, lecz z większą liczbą świerków. W ten sposób duża część Hojlyngen porosła lasami, zamiast wrzosowisk powstały plantacje: od zachodnich w Indlmg, Almindingen, Aaker, Aakirkeby, Pedersker, Ostermarie, Poulsker i Bodilsker do lbsker Husmandsplantage na wschodzie, kilka kilometrów na południowy zachód od Nexo. W ten sposób w Blemmelyng z plantacją Nylars posadzono rośliny tak jak na plantacji Knudsker. Plantacja Nyker jest położona na północ od Almindingen i jeszcze dalej na północ część plantacji Osterlars (Stavsdal). Jeszcze dalej na północ jest plantacja Klemensker i na południowym wschodzie od plantacji Ro jest dalsza część plantacji Osterlars. Plantacja Rutsker jest na północny zachód od plantacji Ro. Ronne w 1845 zalesiło ponad 200 hektarów, Aakirkeby 66 hektarów a Nexo 5,5 hektara. Następnie w Svaneke "powstały" dwa lasy - Sydskoven 14 hektarów i Nordskoven 22 hektary. Slotslynger obszar leśny na południe od Hammershus w 1908 został kupiony i zalesiony brzozami. Ich powierzchnia to 148 hektarów była złożona głównie z lasów naturalnych: dębów, brzóz i grabów. Później dosadzono jeszcze sosny, świerki i czerwone buki. Oprócz posadzonych lasów jest tam też mnóstwo lasów używanych do budowy. Wcześniej prawie każdy gospodarz miał swój las. Te lasy znajdują się jeszcze na Bornholmie, szczególnie w jego południowej części - jest to mieszanka dębu, jesionu i wiśni. Jednak przez ostatnie 50 lat wiele z tych lasów ucierpiało. Niektóre poupadały, inne straciły swoje niezastąpione cechy. W niektórych z tych miejsc posadzono świerki, przez co utraciły one swój urok i zastosowanie. Malownicze lasy mają najdłuższy okres wegetacyjny na wyspie, Niektóre lasy są w prawie niezmienionym stanie od setek lat. Te lasy są w linii prostej od środka wyspy do jej brzegów. Dziś lasy pokrywają powierzchnię 12.235 hektarów, co stanowi 20,8% powierzchni całej wyspy, jest to największe zalesienie w całej Danii. Bornholm ma największy stosunek obwodu lasu do jego powierzchni - 136 m/hektar, a także największy stosunek obwodu lasu do jego całkowitej powierzchni - 28,2 m/hektar,co świadczy o tym, że lasy zajmują dużą część wyspy. Na pierwszy rzut oka wyspa wygląda jak jeden wielki las.


Obenstehendes Material stammt aus dem Buch:
Bornholm - Radwandern und Wandern durch Natur und Kultur,
von Finn Hansen
kaufen können Sie dieses Buch im Velkomscenter Bornholm
 Brændesgårdshaven  Kræmmer huset Kunsthåndværk  Melstedgård  Hesthavens Outdoor
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer

  Bornholm ferie info