Holiyday BORNHOLM
Deutsch leer Dansk leer Englisch leer

 Kræmmer huset Kunsthåndværk

  12 online.

Lasy i rośliny na Bornholmie

W połowie XVIII w. pisano o bornholmskich lasach, iż najładniejsze są w południowej części, w Olsker i Ro gdzie rosło mnóstwo brzóz. W 1800 roku stwierdzono, że lasami porośnięte jest 2.258 hektara, co odpowiada 3,9% powierzchni Bornholmu. W tym samym roku Hans Romer przybył do Aimindingen i wydał polecenie, aby 165 hektarów lasów zasiać od nowa. W latach 1803-1805 posadził świerki i modrzewie w swojej szkółce i wówczas po raz pierwszy te gatunki drzew wyrosły na Bornholmie. Kilka lat później posadzono tam też czerwonego buka. Zalesianie Aimindingen zakończyło się w 1809: 800 hektarów wrzosowisk znalazło się za wysoką na 1,5 m i długą na 10 km ścianą kamienną. Ruchy piasków były wielkim zagrożeniem dla ziem przemysłowych, z tego powodu w 1820 zalesiono 535 hektarów obszarów piaskowych między Ronne i Hasle. W 1842 ustalono, iż z miejsc przemysłowych na 11.500 hektarów 2.365 hektarów będzie zalesione na koszt państwa a 8.965 hektarów będą musieli zalesić mieszkańcy. Z 2.365 hektarów 550 hektarów oddano Kirchspiel Klemensker, dzisiejszej plantacji Ro, a pozostałe 1800 hektarów oddano Almindingen oraz wschodniemu i zachodniemu Indleeg. Również plantacje Ro osłonięto kamienną ścianą i w latach 1865 - 74 starano się obsadzić powierzchnię sosnami, świerkami i brzozami. Dopiero później pojawiły się czerwone buki, dęby, jodły i inne drzewa liściaste. Z pozostałych 8.965 hektarów, 2.282 hektary przeznaczono na lasy. Posadzono tam drzewa podobne jak w Ro, lecz z większą liczbą świerków. W ten sposób duża część Hojlyngen porosła lasami, zamiast wrzosowisk powstały plantacje: od zachodnich w Indlmg, Almindingen, Aaker, Aakirkeby, Pedersker, Ostermarie, Poulsker i Bodilsker do lbsker Husmandsplantage na wschodzie, kilka kilometrów na południowy zachód od Nexo. W ten sposób w Blemmelyng z plantacją Nylars posadzono rośliny tak jak na plantacji Knudsker. Plantacja Nyker jest położona na północ od Almindingen i jeszcze dalej na północ część plantacji Osterlars (Stavsdal). Jeszcze dalej na północ jest plantacja Klemensker i na południowym wschodzie od plantacji Ro jest dalsza część plantacji Osterlars. Plantacja Rutsker jest na północny zachód od plantacji Ro. Ronne w 1845 zalesiło ponad 200 hektarów, Aakirkeby 66 hektarów a Nexo 5,5 hektara. Następnie w Svaneke "powstały" dwa lasy - Sydskoven 14 hektarów i Nordskoven 22 hektary. Slotslynger obszar leśny na południe od Hammershus w 1908 został kupiony i zalesiony brzozami. Ich powierzchnia to 148 hektarów była złożona głównie z lasów naturalnych: dębów, brzóz i grabów. Później dosadzono jeszcze sosny, świerki i czerwone buki. Oprócz posadzonych lasów jest tam też mnóstwo lasów używanych do budowy. Wcześniej prawie każdy gospodarz miał swój las. Te lasy znajdują się jeszcze na Bornholmie, szczególnie w jego południowej części - jest to mieszanka dębu, jesionu i wiśni. Jednak przez ostatnie 50 lat wiele z tych lasów ucierpiało. Niektóre poupadały, inne straciły swoje niezastąpione cechy. W niektórych z tych miejsc posadzono świerki, przez co utraciły one swój urok i zastosowanie. Malownicze lasy mają najdłuższy okres wegetacyjny na wyspie, Niektóre lasy są w prawie niezmienionym stanie od setek lat. Te lasy są w linii prostej od środka wyspy do jej brzegów. Dziś lasy pokrywają powierzchnię 12.235 hektarów, co stanowi 20,8% powierzchni całej wyspy, jest to największe zalesienie w całej Danii. Bornholm ma największy stosunek obwodu lasu do jego powierzchni - 136 m/hektar, a także największy stosunek obwodu lasu do jego całkowitej powierzchni - 28,2 m/hektar,co świadczy o tym, że lasy zajmują dużą część wyspy. Na pierwszy rzut oka wyspa wygląda jak jeden wielki las.


Obenstehendes Material stammt aus dem Buch:
Bornholm - Radwandern und Wandern durch Natur und Kultur,
von Finn Hansen
kaufen können Sie dieses Buch im Velkomscenter Bornholm
Bornholm Ferie -  BrændesgårdshavenFerie, action, oplevelse og forlystelser for hele familien

  Bornholm ferie info