WILLKOMMEN AUF BORNHOLM
Deutsch leer Englisch leer Polsk

   Dansk:      16 online.
   Deutsch:   44 online.


   Polsk:       9 online.
   English:      5 online.

MOSELØKKEN OG HAMMERSHOLM

moseloekken_hammersholm.gif

Hammersholm var tidligere avlsgård til Hammershus. Stuehuset fra slutningen af 1700-tallet er typisk bornholmsk ved sin længde, ved sin høje sokkel med sal mod vest og det karakteristiske bindingsværk. Gården er bortforpagtet, og hovedparten af jorderne drives med græsning med Herefordkvæg, bl.a. på græsgange med træer (overdrev).

moseloekken_steinbruch.gif

Turen til Moseløkken bevæger sig fra busholdepladsen gennem afvekslende naturpræget skov og over en mindre sprækkedal op til det store Moseløkken Stenbrud som stadig er i drift. Moseløkkehus, som er opført i de forskellige bornholmske granit-arter, var tidligere bolig for en formand fra stenbruddet. Nu er der om sommeren i Moseløkkehus og den tilhørende smedje en stenbrudsudstilling, hvor man kan prøve'at arbejde med håndværktøj i sten. Læg også mærke til de gamle svingkraner. Moseløkkegranitten bruges til pryd- og monumentsten, og man kan ofte se store udhugne blokke langs vejen øst for bruddet. En stor del af udbyttet falder dog som råvare til kantsten/chaussésten og ros til opfyldning. Stednavnene russersletten Q Nørreskoven) og Ostanovka (dvs. lille stoppested) er minder om den russiske besættelse af øen efter 2. verdenskrig.

På tilbagevejen passeres engen over færiste - ved den véstlige rist findes en gammel bred stenbrolægning, en høbænk som tidligere blev brugt fil tørring af hø fra engen.

Kort efter Ankermyr ses en frilagt strækning at en middelaldervej til Hammershus. Vejen er tilsyneladende udført i skifter af hovbønder, og derved er variationen i belægningen fremkommet. I øvrigt er der mange hulveje i området fra borgens tid.

Moseløkkevej 4
3770 Allinge

Ferie, action, oplevelse og forlystelser Bornholm for hele familien

Pernille Boelskov er forfatter og har blandt andet skrevet bøgerne "Bornholmerdybet" og "Granitgraven" der begge foregår på Bornholm. Hun er vild med karbade & krimier (gerne i kombination), gode historier og sociale medier – og dr

pa Maison du Nord er plads til alle generationer.

17.11.2019 - Dagens vittighed: Teori er, når man ved alt - men intet fungerer. Praksis er, når alt fungerer - men ingen ved hvorfor. Her på kontoret er teori og praksis nu forenet: Intet fungerer - og ingen ved hvorfor.