Holiyday BORNHOLM
Deutsch leer Dansk leer Englisch leer

 Sommerperle

  8 online.

Powierzchnie rolne

Bornholmski krajobraz jest krajobrazem kulturowym, który jest wynikiem setek lat eksploatacji i warunków naturalnych takich jak warunki klimatyczne czy glebowe. To było bardzo dobre dla rolnictwa. Powierzchnia rolnicza wynosi około 70% całej wyspy.

Aż do lat 50 coraz więcej ziem było regenerowanych ze względu na to, że dawało się je drenować. Wpłynęło to zauważalnie na łąki i pastwiska, które się tu znajdują. Od lat 70-tych XIX wieku ilość łąk i pastwisk została zmniejszona o 90% z katastroficznym skutkiem dla niektórych gatunków orchidei. W ciągu ostatniego stulecia odkryto 23 gatunki orchidei z czego 16 występowało na łąkach i pastwiskach. 8 z nich do dziś całkowicie zniknęło z wyspy. Od lat 50 trzeba było zrezygnować z rolnictwa na rzecz miast, dróg i terenów rekreacyjnych. Przez ostatnie 20 lat powierzchnie rolne zmniejszyły się o 1500 ha czyli 4% całej powierzchni. Jednak intensywność rolnictwa wzrosła ze względu na stosowanie pestycydów i nawozów. Ograniczyło to możliwości życia fauny i flory. Organizmy te musiały znaleźć nowe miejsca zamieszkania takie jak: kamienne mury graniczne, brzegi studni czy wyrobiska kopalniane.


Obenstehendes Material stammt aus dem Buch:
Bornholm - Radwandern und Wandern durch Natur und Kultur,
von Finn Hansen
kaufen können Sie dieses Buch im Velkomscenter Bornholm
Bornholm Ferie -  BrændesgårdshavenFerie, action, oplevelse og forlystelser for hele familien

  Bornholm ferie info