Vandmøllen

På Bornholm har der været mange små vandmøller, men de tilhørte næsten altid en af gårdene langs vandløbende.

P4111709.JPG
P4111706.JPG
P4111707.JPG
P4111708.JPG
P4111710.JPG

Da mølleriet i gammel tid var fri næring , var der forholdsvis mange møller, men talrigest var vandmøllerne.

Der fandtes to typer.
De små såkaldte "plaskemøller", der havde vandret liggende drivhjul og direkte kraftoverføring.

Den større type havde et lodret stående drivhjul med vandret akse, der gik ind i møllehuset, og her skete en udveksling med kamhjul, der drev den lodret stående kværkes, der gik op i kværnen på loftet.

Vandmøllehuset var oftest et to- eller trefags bindingsværkshus med klinede eller brædde-beklædte vægge og som regel med stråtag.
I 1939 meddelte foreningen Bornholm, at alle øens vandmøller lå i forfald, men der fandtes rester af en del af dem. Vandmøllen i Vang var en af de bedst bevarede, da den i meget forfalden stand i 1927 var blevet sat i stand.

Vandmøllen blev bygget 1811 og var i aktivitet til 1905. I følge arkivoplysninger var den første ejer en Povl Hansen. Han solgte møllen til Janus Holm, som igen byttede med Jens Peter Jørgensen, Bymøllen i Rutsker.
Derefter skal Jørgensens søn, Poul Jensen, som boede i Vang, have ejet vandmøllen i 25 - 30 år indtil 1910 og ofret mange penge på mølleværket.

Siden ejedes møllen af Poul Jensens søn, Peter Jensen, og i 1931 blev beboelseshuset neden for møllebakken og grunden med møllen købt af stenarbejder Karl Finne.

I april 1968 erklærede Foreningen Bornholm at man ville købe møllen. I maj samme år var der møde mellem Karl Finne og repræsentanter for Foreningen Bornholm og i juni blev det fastslået, at foreningen kunne købe møllen med grund for knap 10.000 kr. Umiddelbart herefter blev stråtaget fornyet igen, ligesom andre restaureringsopgaver gennemførtes på vandmøllen.

I 1978 var vandmøllen stadig i god stand, og den kunne benyttes som den eneste af de bornholmske vandmøller. I 1986 foretog man en gennemgribende restaurering af vandmøllen både indvendigt og udvendigt. Arbejdet blev ledet af Bornholms Museum.
 Brændesgårdshaven  Bornholm Rundt Marchen  Almindingen  Ferienhaus / Sommerhus  Wepihama
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer
25.05.2024 - Dagens vittighed: Hvis General Motors havde fulgt udviklingen i samme takt som computerindustrien, ville en bil koste 25 dollars og køre 5.000 km på literen. - Bill Gates


li nu 225 besøger online.