Holiyday BORNHOLM
Deutsch leer Dansk leer Englisch leer

 Antikvaaben

  7 online.

Warunki, które trzeba spełnić aby móc wziąć ślub na Bornholmie

To jest wolne tłumaczenie i w żadnym wypadku nie jest zobowiązujące.
Może być postrzegane jako przewodnik ale my nie przejmujemy za nie odpowiedzialności.
Jeśli chcecie więcej informacji skontaktujcie się z gminą Bornholm

Aby móc wziąć ślub trzeba mieć 18 lat.
Jeżeli masz mniej niż 18 lat musisz:

Mieć zgodę urzędu miasta
(Formularz jest w urzędzie miasta)

Pisemną zgodę rodziców, chyba że już miałeś jeden ślub.
(Formularz w urzędzie gminy)
Musisz być zameldowany w Danii

Legalne przybycie do Danii:
Polecamy państwu bezzwłocznie udać się do najbliższego konsulatu aby się zameldować

Muszą państwo przy zameldowaniu pokazać stempel z granicy jeśli nie pochodzą państwo z kraju należącego do Unii Europejskiej obejmowanego Schengen
Robią to państwo na swoją własną odpowiedzialność

Potrzebne jest oświadczenie małżeńskie. Można je napisać albo zadzwonić do urzędu na numer 56 92 10 24. Zostanie ono do państwa wysłane.
Formularz musi być podpisany przez obojga małżonków.

Dalszy przebieg:
Wypełniony formularz zostanie wysłany do gminy Bornholm.

Formularz musi być przysłany do gminy min. 2 tygodnie przed ślubem.

Kwotę wpłacą państwo międzynarodowym czekiem razem z oświadczeniem małżeńskim do urzędu gminy.

W tym samym czasie wysyłają Państwo oryginalne świadectwo narodzin i ślubu.

Jeśli nie jest to możliwe, muszą Państwo w inny sposób potwierdzić swoją tożsamość.

W innym wypadku muszą Państwo pokazać pozwolenie na zamieszkanie.

Jeśli dokumenty nie są po angielsku lub niemiecku, potrzebujemy wiarygodnego tłumaczenia.

Nazwisko:
Musimy wiedzieć jakie będziecie chcieli nosić nazwisko

W Danii jest wiele możliwości wyboru nazwisk.

Zobaczcie państwo objaśnienia na oświadczeniu małżeńskim.

Gdy któryś z was jest rozwiedziony:

Musi dostarczyć oficjalny dokument rozwodowy

Gmina wysyła dokument do urzędu

Urząd potwierdza dokument

Potem można swobodnie wziąć ślub.

Spójrzcie państwo na stronę 4 w oświadczeniu małżeńskim.

Gdy jedno z państwa miało małżonka ale on zmarł:

Gmina potrzebuje dokument aby to potwierdzić

Spójrzcie państwo na stronę 4 w oświadczeniu małżeńskim.

Zezwolenie na ślub:

Gdy wszystkie warunki są spełnione, wystawiamy zezwolenie na ślub ważne przez 4 miesiące.

Tak wygląda to na Bornholmie:
Gdy otrzymaliśmy pozwolenie, przygotowujemy ślub.

Wysyłamy państwu list, w którym potwierdzamy datę ślubu.

Wypełniamy książeczkę małżeńską

Książeczkę muszą państwo potem podpisać razem z dwójką świadków.

Świadkowie:
Musi być dwóch świadków

Mogą państwo przyprowadzić dwóch swoich świadków, których adres trzeba podać w sekretariacie.

Dzieci mogą też być świadkami. Nie ma ograniczeń wiekowych. Dzieci muszą wiedzieć co podpisują.

Gmina stara się aby dzieci poniżej 12 lat nie były świadkami.

Jeśli nie przyprowadzą państwo swoich świadków, gmina ich dla państwa oczywiście znajdzie.

Urzędnik potwierdza ślub. Może to też być burmistrz lub jego zastępca.

Miejsce ślubu:
Ślub można wziąć w Ronne, w biurze burmistrza.

Prosimy aby powiedzieć wcześniej ilu będzie gości i czy będą tam dzieci.

Jeśli ślub ma się odbyć pod gołym niebem, trzeba o tym powiadomić sekretariat.

Ślub:
Przed ślubem okazują państwo swoje dowody osobiste

Może to też być paszport.

Ślub sam w sobie trwa około 30 minut.

Urzędnik wygłasza krótką formułkę po niemiecku.

Jeśli chcą państwo wymienić się obrączkami trzeba o tym powiadomić sekretariat.

Po ślubie podpisywana jest książeczka.

Otrzymają państwo dowód zaślubin

Potem dostaną państwo butelkę wina i będzie można wspólnie świętować

Jeśli ślub nie odbywa się w urzędzie muszą państwo sami zadbać o wesele

Po ślubie:
Przyjezdni muszą mieć zgodę urzędu duńskiego na ślub.

Odpowiednie informacje otrzymają państwo we własnym urzędzie.

Ślub będzie za darmo

Dla obywateli Niemiec Ministerstwo Spraw Wewnętrznych samo podpisuje potwierdzenie.

Dla mieszkańców innych państw zgodę musi podpisać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Spraw Zewnętrznych

Dostaną też państwo kopie dokumentu, który trzeba wysłać do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Potwierdzenie będzie państwu dosłane pocztą

W kraju:
Muszą państwo się dowiedzieć na własną rękę co dalej gdy wrócicie do domu.

Adres:
Gmina:
Bornholms Regionskommune
Regionsradssekretariatet
Ullasvej 23
3700 Ronne
Tlf. 56 92 00 00

Mail: regionsraadssekretariatet@brk.dk

Staatskreisbehörde/Staatsamt:
Statsamtet Bornholm
Storegade 36
3700 Ronne
Tlf. 56 93 02 60

Mail: bornholm@statsamt.dk

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1. Kommunekontor
Slotsholmsgade 6
1216 Kobenhavn K.
www.inm.dk

Ministerstwo Spraw Zewnętrznych:
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Kobenhavn K.
www.um.dk

 Brændesgårdshaven  Strandhytten - Boderne  Victoria Glas - Feriebolig  Rønne H
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer

  Bornholm ferie info