Ekkodalen i Almindingen pa Bornholm 
GPS Position: 55.11190 N - 14.88945 O

 Ekkodalen er den største og længste sprækkedal på Bornholm

 Ekkodalen på Bornholm er den største og længste sprækkedal på Bornholm

og kan følges hele vejen i lige linie gennem Flæske-,
Kløve- og Kelseådal ud til Saltune på Bornholms nordøst­kyst.

Ekkodalen på Bornholm har en gennemsnitsbredde på ca. 60 m og en samlet længde på ca. 12 km.

Ekkodalen har en gennemsnitsbredde på ca. 60 m og en samlet længde på ca. 12 km.

Det gamle navn for stedet er Styrtebakkerne

Det gamle navn for stedet er Styrtebakkerne

Peter Christian Tranberg i ekkodalen på Bornholm Peter Christian Tranberg blev født på Brunsgård i Nylars 1832.
Han blev student fra Rønne Statsskole 1851.
Teologisk kandidat 1858. Ansat i Aa Kirke som præst.
1863 Samlede han Sct. Hans Dag 3000 tilhørere ved talerstolen i Almindingen og dannede en frimenighed.
1872 kom med sine 700 medlemmer tilbage til folkekirken.
1877 forlod Bornholm
1896 Døde i Mineapolis USA, hvor man satte en broncestøbt gravminde.
1898 Bornholmerne satte en mindesten over Tranberg i Ekkodalen.


Sådan en sprækkedal som Ekkodalen er opstået ved, at nogle enorme spændinger i undergrunden i tidens løb har fået grundfjeldet til at slå revner; og på grund af en mindre modstandskraft overfor nedbrydning er materialet i disse forvitret og eroderet bort ved isens og vandets hjælp. I nogle tilfælde har revnerne imidlertid først været fyldt ud med >>magma<< fra den smeltede del af jordens indre, de såkaldte diabasgange inden nedbrydningen startede. Kelseå-diabasgangen er således et eksempel på en revne i grundfjeldet, der efter at være fyldt ud med diabas igen er nedbrudt, og i dag kan dalen følges fra Vallensgårdsmosen over Ekkodalen, Flæskedal, Kløvedal og Kelseådal inden den forsvinder i havet ved Saltuna syd for Gudhjem.Sprækkedalenes høje og ofte træbevoksede sider yder god beskyttelse mod vinden, og der er næsten altid læ på bunden af sådan en dal.

 


Startseite Bornholm.net 

Startsiden til Bornholmerguiden.dk