FERIEN AUF BORNHOLM
Dansk leer Englisch leer Polsk

 Kræmmerhuset Blomsterhaven Kræmmerhuset Blomsterhaven

  gerade:   70 online

Diverse Veranstaltungen 2020 - 2021 für Bornholm

Veranstaltungskalender

Der Veranstaltungskalender für Bornholm <html> <style> body {color#000000} </style> <div id="nautcontent"> <center><TABLE width=100%><TR><td width=10></td><TD ALIGN=CENTER width=52> <a href="https://www.kultunaut.dk/" target=_blank> <IMG SRc="https://www.kultunaut.dk/images/naut.gif" HEIGHT=1 WIDTH=1 border=no alt="KultuNaut - Danmarks st&oslash;rste kulturelle kalender"></a></TD><TD ALIGN=RIGHT> <a href="https://www.kultunaut.dk/" target=_blank> <IMG src="./kultnaut.png" HEIGHT=55 WIDTH=45 border=no></a></TD></TR></TABLE></center> <table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" > </table> <center><table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" > <tr><td bgcolor="384068" colspan=6><img src="./transdot.gif" width=1 height=5></td></tr> <tr valign=top> <td bgcolor="384068"><img src="./transdot.gif" width=5 height=1></td> <td bgcolor="384068" align=left valign=top><img src="https://www.kultunaut.dk/perl/images/stedlogobig/w150_2119489.gif" align=left border=0><img src="./transdot.gif" width=5 height=1></td> <td width=100% align=left bgcolor="384068"><font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4><font color="#FFFFFF"> <font size=+1><b>AOF Center Fyn - Faaborg</b></font><br /> &Oslash;stergade 51<br /> 5600 Faaborg</p> <p class=midi> </font></font> </td> <td colspan=2 align=left VALIGN=TOP bgcolor="384068" width=80> <table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 width=80> <tr> <td><a href="https://www.kultunaut.dk/perl/viskort/type-bornholmnet?StedNr=2119489"><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/krak.gif" BORDER=0 height=56 width=80></a></td> </tr> <tr> <td HEIGHT="5"><img SRC="./transdot.gif" height=5 width=80></td> </tr> <tr> <td> <a TARGET="rejseplan" href="https://www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/mn?ZALL=1&amp;to=%D8stergade%2051%20Faaborg" onclick="window.open('https://www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/mn?ZALL=1&amp;to=%D8stergade%2051%20Faaborg','rejseplan', 'toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=no,location=no,menubar=1,width=710,height=670');return false;"><img src="https://www.kultunaut.dk/images/rejseplanen.gif" border="0" height=29 width=80></a> </td> </tr> <tr> <td HEIGHT="5"><img SRC="./transdot.gif" height=5 width=80></td> </tr> <tr> <td><a href="https://www.kultunaut.dk/cgi/arradd/type-bornholmnet/StedNr-2119489"><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/indtast.gif" BORDER=0 height=24 width=80></a></td> </tr> <tr> <td HEIGHT="5"><img SRC="./transdot.gif" height=5 width=80></td> </tr> <tr><td align=center><font size=-1><font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4>Sidst rettet<br />7/3 2014</font></td></tr> </table> </td> <td bgcolor="384068"><img src="./transdot.gif" width=5 height=1></td> </tr> <tr><td bgcolor="384068" colspan=6><img src="./transdot.gif" width=1 height=5></td></tr> <tr> <td bgcolor="384068"><img src="./transdot.gif" width=5 height=1></td> <TD colspan=4 align=left bgcolor="384068"><font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4><font color="#FFFFFF"> <p> </p> <Table bgcolor="384068" cellspacing=0 cellpadding=0><tr valign=top> <td><img src="./transdot.gif" width=1 height=1></td> </tr> </table> </td> <td bgcolor="384068"><img src="./transdot.gif" width=5 height=1></td> </tr> <tr><td bgcolor="384068" colspan=6><img src="./transdot.gif" width=1 height=5></td></tr> </table></center> <script type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript" src="https://www.kultunaut.dk/perl/viewplain/type-bornholmnet/cookie.js"></script> <table summary="" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td style=" "> <table summary="" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td style=" ; width3px"></td> <td style=" ;color#FFFFFF"><b><font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4>Viser 1-3 ud af 3 events <span style="white-space nowrap;"> fra/efter 29. mar. 2020</span> </font></b></td> </tr></table> </td></tr></table> <table summary="Arrangementsoversigt" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td colspan="5"> </td></tr> <tr><td colspan=5><img SRC="./transdot.gif" height=6 width=1></td></tr> <tr> <td><img SRC="./transdot.gif" height=1 width=5></td> <td valign="top" width=15><table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 width=15> <tr><td><img SRC="./transdot.gif" height=2 width=1></td></tr> <tr valign="top"> <td width=15 height=17><a href="https://www.kultunaut.dk/perl/huskeliste/type-bornholmnet?ArrNr=13620903" onfocus="this.blur()" onClick='byt("13620903gif");addcookie("ArrNr","13620903");return false;'><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/arr_stik_off.gif" height=0 width=0 alt="Tilf&oslash;j/fjern arrangementet til din huskeseddel" border=0 name="13620903gif"></a></td> <tr valign=top height=19 width=15> <td width=15><a href="https://www.kultunaut.dk/cgi/anmeld2/type-bornholmnet/ny-13620903"><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/arr_anmeld.gif" border=0 height=0 width=0 alt="Skriv en kommentar til arrangementet"></a></td></tr> <tr valign=top><td width=15><img SRC="./transdot.gif" width=1 height=2><a href="https://www.kultunaut.dk/perl/viskort/type-bornholmnet?ArrNr=13620903"><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/arr_kort.gif" border=0 height=0 width=0 alt="Find stedet p&aring; kortet"></a></td> </tr></table></td> <td><img SRC="./transdot.gif" height=1 width=12></td> <td width="100%" valign=top> <font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4><font color=000000><p> <b>Speedb&aring;ds kursus 2 Teori - F&aring;borg.</b> Underviser Robert D&oslash;lling. "Er dine papirer i orden? For at sejle med en speedb&aring;d, skal man have et k&oslash;rekort Pr&oslash;ven best&aring;r af. 1. Den teoretisk del som omfatter S&oslash;vejsregler herunder vigeregler, lanterner samt dag - og man&oslash;vresignaler fart&oslash;jskendskab, forebyggelse og bek&aelig;mpelse af brand, s&oslash;sikkerhed, beskyttelse af havmilj&oslash;et, fritidsfart&oslash;jets maskineri, afm&aelig;rkning af danske farvande, havmilj&oslash;et, vejrmeldinger m.m<br /><br />2. Den praktisk del som omfatter S&oslash;mandskab, herunder knob og stik, sejlads med og man&oslash;vrering af hurtigg&aring;ende motorb&aring;d, undvigeman&oslash;vre samt hurtigstop af speedb&aring;de, mand over bord man&oslash;vre, havneman&oslash;vre samt styring efter kompas og faste genstande m.m<br /><br />Den praktisk sejlads foreg&aring;r fra Falsled havn i planende motorb&aring;d. L&Oslash;RDAG DEN 25 APRIL<br /><br />HOLD 1 0800-1200 (Pr&oslash;ve kl. 1200 til 1300)<br /><br />HOLD 2 1300-1700 (Pr&oslash;ve kl. 1700 til 1800)<br /><br />Prisen for den praktiske sejlads som afregnes direkte med l&aelig;reren via mobilepay / Bankoverf&oslash;relse, udg&oslash;r Kr. 1000,- og inkluderer Praktisk sejlads, undervisning, leje af b&aring;d, br&aelig;ndstof & olie, materialer<br /><br />Pr&oslash;ve Gebyr til Censor 480 kr<br /><br />P&aring; undervisningsaftenen vil pensum blive gennemg&aring;et efter l&aelig;rebogen. Det vil v&aelig;re en fordel at l&aelig;rebogen at f&aring; bogen printet ud som PDF fil inden undervisningsaftenen s&aring;ledes at du har mulighed for at l&aelig;se pensum hjemme inden teoriundervisning / Sejlads og pr&oslash;ve<br /><br />L&aelig;rebogen sendes via mail ved betaling til AOF og sendes af underviseren ved henvendelse p&aring; mail, s&aring;ledes der er mulighed for at genneml&aelig;se pensum og forberede dig til teori aften samt til teoripr&oslash;ven, som holdes sammen med den praktiske sejlads.<br /><br />Henvendelse til underviseren p&aring; Telf 4143 3916 eller Mail rm<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"46"); //]]> </script><noscript>(.)</noscript>kurser<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"64"); //]]> </script><noscript>(@)</noscript>gmail<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"46"); //]]> </script><noscript>(.)</noscript>com <br /><br />Hvis der er sp&oslash;rgsm&aring;l til undervisningen er man velkommen til at kontakte mig enten pr. mail rm<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"46"); //]]> </script><noscript>(.)</noscript>kurser<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"64"); //]]> </script><noscript>(@)</noscript>gmail<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"46"); //]]> </script><noscript>(.)</noscript>com eller p&aring; telefon 4143 3916"<br />Se <br />Hold 201411. Arrangeret af <a href="https://www.bornholm.net/kultunaut/index.php?url=https://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-bornholmnet/nr-621524">Aof Center Fyn</a>. <br /> <b> <a href="https://www.kultunaut.dk/perl/redir/var-bornholmnet/var-aof/faaborg.aof.dk/soegning/?kursusnr=201411" title="Tilmelde dig Speedb&aring;ds kursus 2 Teori - F&aring;borg." target="_blank">Klik her for at tilmelde dig </a><br/> </b> <b><span class="notranslate">Onsdag den 15. april 2020</span></b><span class="notranslate">, kl. 18-21.30.</span> (Pris 314 kr) <br /> AOF Center Fyn - Faaborg, &Oslash;stergade 51, Faaborg </p></font></td> <td align=center><font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4><font class=lille></TD><td> </TD></tr> <tr><td colspan=5><img SRC="./transdot.gif" height=15 width=1></td></tr> <tr><td></td><td colspan=5 height="2" BGCOLOR="#384068"><img src="./transdot.gif" width=1 height=2></td></tr> <tr><td colspan="5"> </td></tr> <tr><td colspan=5><img SRC="./transdot.gif" height=6 width=1></td></tr> <tr> <td><img SRC="./transdot.gif" height=1 width=5></td> <td valign="top" width=15><table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 width=15> <tr><td><img SRC="./transdot.gif" height=2 width=1></td></tr> <tr valign="top"> <td width=15 height=17><a href="https://www.kultunaut.dk/perl/huskeliste/type-bornholmnet?ArrNr=13752668" onfocus="this.blur()" onClick='byt("13752668gif");addcookie("ArrNr","13752668");return false;'><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/arr_stik_off.gif" height=0 width=0 alt="Tilf&oslash;j/fjern arrangementet til din huskeseddel" border=0 name="13752668gif"></a></td> <tr valign=top height=19 width=15> <td width=15><a href="https://www.kultunaut.dk/cgi/anmeld2/type-bornholmnet/ny-13752668"><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/arr_anmeld.gif" border=0 height=0 width=0 alt="Skriv en kommentar til arrangementet"></a></td></tr> <tr valign=top><td width=15><img SRC="./transdot.gif" width=1 height=2><a href="https://www.kultunaut.dk/perl/viskort/type-bornholmnet?ArrNr=13752668"><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/arr_kort.gif" border=0 height=0 width=0 alt="Find stedet p&aring; kortet"></a></td> </tr></table></td> <td><img SRC="./transdot.gif" height=1 width=12></td> <td width="100%" valign=top> <font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4><font color=000000><p> <b>Vejen til et selvk&aelig;rlig v&aelig;gttab.</b> Underviser Viktoria Houmann. Dette kursus er et kursus der arbejder seri&oslash;st med alle de faktorer der ligger til grunde for overv&aelig;gt. Rigtig mange g&aring;r p&aring; en eller flere slankekure i deres liv - kure son er restriktive enten i deres kalorieindtag eller udelukker bestemte f&oslash;devarer for p&aring; den m&aring;de at komme ned i v&aelig;gt.<br />Disse kure virker kun i begr&aelig;nset tid- hvorefter du tager v&aelig;gten p&aring; igen og nogen og nogen gange mere til.<br />Motion er sundt og godt, men giver ikke meget i forhold til et v&aelig;gttab - s&aring; hvordan man taber sig enligt? Og holder det? P&aring; dette kursus l&aelig;re du at forst&aring; kroppen og hvad der skal til for, at tabe sig og holde det.<br />Vi kigger i den forbindelse p&aring; kost og motion og l&aelig;re hvordan man kan tabe sig uden, at g&aring; p&aring; kur.<br />Du l&aelig;re om hvordan vaner, overbevisninger og f&oslash;lelser p&aring;virker din krop, dit forhold til mad og din v&aelig;gt.<br />Alle har mulighed for at deltage p&aring; kurset, det kr&aelig;ver ikke nogen s&aelig;rlige foruds&aelig;tninger andet end nysgerrighed omkring dig selv og lysten til, at l&aelig;re noget nyt.<br />Kurset vil hver gang v&aelig;re en blanding af undervisning samt at arbejde med forskerlige redskaber/metoder der vil hj&aelig;lpe dig direkte eller indirekte med dit v&aelig;gttab.<br />Dette kursus er et kursus der arbejder seri&oslash;st med alle de faktorer der ligger til grunde for overv&aelig;gt. Rigtig mange g&aring;r p&aring; en eller flere slankekure i deres liv - kure son er restriktive enten i deres kalorieindtag eller udelukker bestemte f&oslash;devarer for p&aring; den m&aring;de at komme ned i v&aelig;gt. Disse kure virker kun i begr&aelig;nset tid- hvorefter du tager v&aelig;gten p&aring; igen og nogen og nogen gange mere til. Motion er sundt og godt, men giver ikke meget i forhold til et v&aelig;gttab - s&aring; hvordan man taber sig enligt? Og holder det? P&aring; dette kursus l&aelig;re du at forst&aring; kroppen og hvad der skal til for, at tabe sig og holde det. Vi kigger i den forbindelse p&aring; kost og motion og l&aelig;re hvordan man kan tabe sig uden, at g&aring; p&aring; kur. Du l&aelig;re om hvordan vaner, overbevisninger og f&oslash;lelser p&aring;virker din krop, dit forhold til mad og din v&aelig;gt. Alle har mulighed for at deltage p&aring; kurset, det kr&aelig;ver ikke nogen s&aelig;rlige foruds&aelig;tninger andet end nysgerrighed omkring dig selv og lysten til, at l&aelig;re noget nyt. Kurset vil hver gang v&aelig;re en blanding af undervisning samt at arbejde med forskerlige redskaber/metoder der vil hj&aelig;lpe dig direkte eller indirekte med dit v&aelig;gttab<br />Hold 201402. Arrangeret af <a href="https://www.bornholm.net/kultunaut/index.php?url=https://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-bornholmnet/nr-621524">Aof Center Fyn</a>. <br /> <b> <a href="https://www.kultunaut.dk/perl/redir/var-bornholmnet/var-aof/faaborg.aof.dk/soegning/?kursusnr=201402" title="Tilmelde dig Vejen til et selvk&aelig;rlig v&aelig;gttab." target="_blank">Klik her for at tilmelde dig </a><br/> </b> <b><span class="notranslate">Torsdag den 23. april til torsdag den 18. juni 2020</span></b><span class="notranslate">, 8 kursusdage kl. 18-20.45.</span> (Pris 1046 kr) <br /> AOF Center Fyn - Faaborg, &Oslash;stergade 51, Faaborg </p></font></td> <td align=center><font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4><font class=lille></TD><td> </TD></tr> <tr><td colspan=5><img SRC="./transdot.gif" height=15 width=1></td></tr> <tr><td></td><td colspan=5 height="2" BGCOLOR="#384068"><img src="./transdot.gif" width=1 height=2></td></tr> <tr><td colspan="5"> </td></tr> <tr><td colspan=5><img SRC="./transdot.gif" height=6 width=1></td></tr> <tr> <td><img SRC="./transdot.gif" height=1 width=5></td> <td valign="top" width=15><table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 width=15> <tr><td><img SRC="./transdot.gif" height=2 width=1></td></tr> <tr valign="top"> <td width=15 height=17><a href="https://www.kultunaut.dk/perl/huskeliste/type-bornholmnet?ArrNr=13620906" onfocus="this.blur()" onClick='byt("13620906gif");addcookie("ArrNr","13620906");return false;'><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/arr_stik_off.gif" height=0 width=0 alt="Tilf&oslash;j/fjern arrangementet til din huskeseddel" border=0 name="13620906gif"></a></td> <tr valign=top height=19 width=15> <td width=15><a href="https://www.kultunaut.dk/cgi/anmeld2/type-bornholmnet/ny-13620906"><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/arr_anmeld.gif" border=0 height=0 width=0 alt="Skriv en kommentar til arrangementet"></a></td></tr> <tr valign=top><td width=15><img SRC="./transdot.gif" width=1 height=2><a href="https://www.kultunaut.dk/perl/viskort/type-bornholmnet?ArrNr=13620906"><img SRC="https://www.kultunaut.dk/images/arr_kort.gif" border=0 height=0 width=0 alt="Find stedet p&aring; kortet"></a></td> </tr></table></td> <td><img SRC="./transdot.gif" height=1 width=12></td> <td width="100%" valign=top> <font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4><font color=000000><p> <b>Speedb&aring;ds kursus 4 Teori - F&aring;borg.</b> Underviser Robert D&oslash;lling. "Er dine papirer i orden? For at sejle med en speedb&aring;d, skal man have et k&oslash;rekort Pr&oslash;ven best&aring;r af. 1. Den teoretisk del som omfatter S&oslash;vejsregler herunder vigeregler, lanterner samt dag - og man&oslash;vresignaler fart&oslash;jskendskab, forebyggelse og bek&aelig;mpelse af brand, s&oslash;sikkerhed, beskyttelse af havmilj&oslash;et, fritidsfart&oslash;jets maskineri, afm&aelig;rkning af danske farvande, havmilj&oslash;et, vejrmeldinger m.m<br /><br />2. Den praktisk del som omfatter S&oslash;mandskab, herunder knob og stik, sejlads med og man&oslash;vrering af hurtigg&aring;ende motorb&aring;d, undvigeman&oslash;vre samt hurtigstop af speedb&aring;de, mand over bord man&oslash;vre, havneman&oslash;vre samt styring efter kompas og faste genstande m.m<br /><br />Den praktisk sejlads foreg&aring;r fra Falsled havn i planende motorb&aring;d. L&Oslash;RDAG den 21 september.<br /><br />HOLD 1 0800-1200 (Pr&oslash;ve kl. 1200 til 1300)<br />HOLD 2 1300-1700 (Pr&oslash;ve kl. 1700 til 1800)<br /><br />Prisen for den praktiske sejlads som afregnes direkte med l&aelig;reren via mobilepay / Bankoverf&oslash;relse, udg&oslash;r Kr. 1000,- og inkluderer Praktisk sejlads, undervisning, leje af b&aring;d, br&aelig;ndstof, materialer<br />Pr&oslash;ve Gebyr til Censor 480 kr<br /><br />P&aring; undervisningsaftenen vil pensum blive gennemg&aring;et efter l&aelig;rebogen. Det vil v&aelig;re en fordel at l&aelig;rebogen at f&aring; bogen printet ud som PDF fil inden undervisningsaftenen s&aring;ledes at du har mulighed for at l&aelig;se pensum hjemme inden teoriundervisning / Sejlads og pr&oslash;ve<br /><br />L&aelig;rebogen sendes via mail ved betaling til AOF og sendes af underviseren ved henvendelse p&aring; mail, s&aring;ledes der er mulighed for at genneml&aelig;se pensum og forberede dig til teori aften samt til teoripr&oslash;ven, som holdes sammen med den praktiske sejlads.<br /><br />Henvendelse til underviseren p&aring; Telf 4143 3916 eller Mail rm<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"46"); //]]> </script><noscript>(.)</noscript>kurser<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"64"); //]]> </script><noscript>(@)</noscript>gmail<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"46"); //]]> </script><noscript>(.)</noscript>com <br /><br />Hvis der er sp&oslash;rgsm&aring;l til undervisningen er man velkommen til at kontakte mig enten pr. mail rm<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"46"); //]]> </script><noscript>(.)</noscript>kurser<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"64"); //]]> </script><noscript>(@)</noscript>gmail<script type="text/javascript"> //<![CDATA[ document.write("&#"+"46"); //]]> </script><noscript>(.)</noscript>com eller p&aring; telefon 4143 3916"<br />Se <br />Hold 201412. Arrangeret af <a href="https://www.bornholm.net/kultunaut/index.php?url=https://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-bornholmnet/nr-621524">Aof Center Fyn</a>. <br /> <b> <a href="https://www.kultunaut.dk/perl/redir/var-bornholmnet/var-aof/faaborg.aof.dk/soegning/?kursusnr=201412" title="Tilmelde dig Speedb&aring;ds kursus 4 Teori - F&aring;borg." target="_blank">Klik her for at tilmelde dig </a><br/> </b> <b><span class="notranslate">Onsdag den 13. maj 2020</span></b><span class="notranslate">, kl. 18-21.30.</span> (Pris 314 kr) <br /> AOF Center Fyn - Faaborg, &Oslash;stergade 51, Faaborg </p></font></td> <td align=center><font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4><font class=lille></TD><td> </TD></tr> <tr><td colspan=5><img SRC="./transdot.gif" height=15 width=1></td></tr> <tr><td></td><td colspan=5 height="2" BGCOLOR="#384068"><img src="./transdot.gif" width=1 height=2></td></tr> </table> <table summary="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr><td colspan="5"><img src="./transdot.gif" alt="" height="5" width="1"/></td></tr> </table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr> <td style="width50%;"><font face color="#000000"="Arial, Verdana, Helvetica" size=4> </td> </tr></table> <div align="center"> <p><font face color="#000000"="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>Vi samarbejder med<a href="https://www.kultunaut.dk" target="_blank"><br /> KultuNaut</a> - Danmarks st&oslash;rste kulturkalender</font> </p> </div> </div>
pa Maison du Nord er plads til alle generationer.
 Der Freizeitpark mit Tierpark fuer die ganze Familie
Pernille Boelskov wurde 1980 in Dänemarks südlichen Teil Fünens geboren. Sie ist Autorin und Journalistin.
29.03.2020 - Spruch des Tages: Die Armee ist eine Streitmacht, welche die Fehler der Diplomaten berichtigt.