Rinnsale von Bornholm.jpg

Bornholms vandløb
I bunden af de fleste nordbornholmske sprækkedale løber en å eller bæk. De løber stort set alle vinkelret på kysten og strækker sig fra det inderste af øen og ud til havet. Sammenligner man de nordbornholmske åer med de syd- og vestbomholmske, viser der sig en stor forskel på deres forløb, idet åerne på Nordbornholm følger de lige sprækker i granitten, medens de på Syd- og Vestbornholm snor sig igennem landskabel i store bugter.Noget af det, der er med til at gøre de nordbornholmske vandløb så særprægede og helt anderledes end åer og bække i det øvrige Danmark, er, at de løber i et leje af sten. Mange steder løber åen direkte oven på den faste klippe, andre steder er klippen dækket med et tykkere eller tyndere lag sand og grus, men næsten overalt er åbunden tæt bestrøet med store og små sten, afrundede og slidte af det hastigt strømmende vand gennem tusinder af år.

De bornholmske åers store svingninger i vandmængde med nærmest sommertørke og vinterflom stiller store krav til livet i vandet.

01_liter.gif

De bornholmske åer er desuden vigtige ynglepladser for øens bestand at havørreder Sidst på efteråret samler de sig foran åernes udmundinger, og i november-december, når der efter sommerens tørke igen er godt med vand i åerne, begynder de vandringen op mod gydepladserne, der kan ligge op til flere kilometer inde i landet.


Ovenstående materiale er fra Bogen: På tur i Bornholms natur
er velvilligt stillet til rådighed af forfatteren: Finn Hansen
Bogen kan købes i Bornholms Velkomscenter
04.03.2024 - Dagens vittighed: Vejen til respekt, er vejen til sucess - Adem


li nu 80 besøger online.